Zadanie publiczne
“Całoroczne szkolenie sportowe zawodników snowboardu i skoków narciarskich”
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego