sobota, 09 czerwiec 2007 02:00

Statut Klubu AZS w Zakopanem

STATUT

Klubu Sportowego

A Z S Zakopane

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

 

§1

Klub nosi nazwę KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE , zwane dalej AZS Zakopane.

Siedzibą klubu jest Zakopane, a terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Dział: Informacje

Zadanie publiczne
“Całoroczne szkolenie sportowe zawodników snowboardu i skoków narciarskich”
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego