Medale w sezonie 2001/2002

W sezonie 2001/2002 zawodniczki i zawodnicy naszego klubu zdobyli następującą ilość medali

55 lat sukcesów

55 lat sukcesów

Jubileusz Akademickiego Klubu Sportowego Zakopanem


Historia tego zakopiańskiego klubu sportowego rozpoczęła się 2 maja 1949 roku, w związku z reorganizacją ruchu sportowego oraz likwidacją Harcerskich Klubów Sportowych i Harcerskiego Klubu Narciarskiego w Zakopanem
.

60 lat sukcesów

60 lat sukcesów

Jubileusz Klubu Sportowego AZS w Zakopanem

Historia tego zakopiańskiego klubu sportowego rozpoczęła się 2 maja 1949 roku.
W ciągu tych 60 lat jego działacze wychowali 26 olimpijczyków, ok. 36 zawodników i zawodniczek którzy brali udział w narciarskich mistrzostwach świata, ponad 100 zawodników którzy w kategorii seniorów zdobyli dla klubu ponad 115 tytułów mistrza i wicemistrza Polski również w łyżwiarstwie szybkim i w snowboardzie.

Statut Klubu AZS w Zakopanem

STATUT

Klubu Sportowego

A Z S Zakopane

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

 

§1

Klub nosi nazwę KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE , zwane dalej AZS Zakopane.

Siedzibą klubu jest Zakopane, a terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Zadanie publiczne
“Całoroczne szkolenie sportowe zawodników snowboardu i skoków narciarskich”
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego